Warunki zakupu

Regulamin sprzedaży produktów i usług związanych z rozrywką w INTERTICKET POLSKA sp. z o. o.

1.  WARUNKI OGÓLNE
1.1  Interticket prowadzi dystrybucję biletów na wydarzenia (kulturalne i sportowe) odbywające się na terenie kraju jak i poza jego granicami oraz oferuje usługi związane z organizacją, obsługą i promocją tych wydarzeń. Odpowiedzialność dotycząca wydarzenia leży wyłącznie po stronie danego organizatora imprezy rozrywkowej.
1.2  Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Interticket dochodzi w momencie złożenia przez nabywcę zamówienia, zaksięgowania wpłaty z zachowaniem terminów określonych w paragrafie 3  oraz otrzymania na adres e-mail podany w zamówieniu potwierdzenia dokonania zakupu.
1.3  Każdy Nabywca klikając przycisk „Akceptuję warunki zakupu” oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje niniejszy regulamin.


2.  CENA
2.1 Cena biletów oferowanych przez InterTicket zawiera koszty związane z obsługą płatności oraz podatek VAT. Do cen biletów oferowanych przez InterTicket może natomiast zostać doliczona opłata serwisowa (prowizja) oraz opłata wysyłkowa, w zależności od wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia biletów. Wysokość poszczególnych opłat jest wyszczególniona po dodaniu biletu do koszyka.2.2  Kwota należności wynikająca z danego zamówienia winna zostać zapłacona natychmiast po dokonaniu zamówienia. Przerwanie transakcji lub jej późniejsze opłacenie może spowodować zwolnienie biletów w systemie. InterTicket nie ponosi odpowiedzialności za transakcje przerwane w wyniku błędu użytkownika.
2.3  W przypadku gdy na konto Interticket wpłyną pieniądze po wygaśnięciu sesji koszyka, po upływie terminu zaksięgowania transakcji lub niezwiązane z żadnym istniejącym zamówieniem (transakcje o statusie „odrzucona”), są one zwracane na konto klienta do 14 dni roboczych od momentu ich wpłynięcia na konto Interticket. W przypadku transakcji niezwiązanych z biletami o statusie „zakończona”, czas zwrotu środków jest zależny od terminu kontaktu Klienta z InterTicket w celu wyjaśnienia sprawy. Zwrot środków zostanie zlecony najpóźniej 24 godziny po skontaktowaniu się klienta z Interticket.
 

3.  FORMA ZAPŁATY
3.1  Zapłaty za zamówione bilety  można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
a. za pobraniem, czyli osobiście, gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.
b. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany w procesie realizacji zamówienia przez operatora płatności numer konta (czas na zaksięgowanie płatności to 48 godzin od rozpoczęcia transakcji),
c. kartą kredytową (termin zaksięgowania wpłaty na koncie InterTicket mija po upływie godziny od rozpoczęcia transakcji),
d. przelewem elektronicznym (ePrzelewem/szybkim przelewem)
Szybkie przelewy realizowane są w ten sposób, że Nabywca dokonujący zakupu biletów wybiera jako formę płatności serwis transakcyjny swojego banku, następnie zostaje do niego przekierowany. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Nabywca powraca do strony internetowej Interticket. Termin zaksięgowania wpłaty na koncie InterTicket, podobnie jak w przypadku płatności kartą, mija po upływie godziny od rozpoczęcia transakcji.
3.2  InterTicket zastrzega sobie prawo do anulowania transakcji, w przypadku których minął termin na zaksięgowanie wpłaty za złożone zamówienie. Jest to jednoznacznie z odstąpieniem od umowy.
3.3  Interticket zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w ust. 3.1.
3.4. Płatności online obsługują firmy: PayU S.A., eCard S.A. oraz PayPal.


4.  DOSTARCZENIE BILETÓW
4.1  Bilety zostaną dostarczane do Nabywcy za pośrednictwem podmiotu zobowiązanego do dostarczenia biletu, zgodnie z wybraną przez Nabywcę opcją dostarczenia. Czas dostawy uzależniony jest od wybranej przez Nabywcę opcji dostawy. Nabywca zobowiązany jest do skontrolowania dostarczonych biletów oraz poprawności znajdujących się tam danych natychmiast po ich otrzymaniu: data, godzina i miejsce imprezy, ilość oraz cena biletów.
4.2  Jeżeli bilet nie zostanie dostarczony Nabywcy zgodnie z wybraną opcją, Nabywca zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Interticket o niedostarczeniu biletu najpóźniej na 2 dni przed terminem wydarzenia, na które Interticket dokonało sprzedaży danego biletu, e-mailowo na adres info@interticket.pl lub bądź telefonicznie pod numerami: +48 517 951 122  lub +48 504 297 392. W przesłanej informacji Nabywca zobowiązany jest podać następujące dane: adres email podany podczas składania zamówienia, imię i nazwisko zamawiającego oraz numer ID zamówienia (nadawany przez operatora płatności). W przypadku otrzymania takiej informacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Interticket zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne działania aby umożliwić Nabywcy udział w wydarzeniu, na które został sprzedany bilet.
4.3  W przypadkach gdy na skutek działań lub zaniechań Interticket, Nabywca otrzymał bilet, który jest niezgodny ze złożonym przez Nabywcę formularzem zamówienia, reklamacje w tym zakresie będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia złożonego przez Nabywcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania biletu. Interticket rozpatrzy reklamacje w terminie do 7 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego.
4.4  Wszystkie bilety nabyte w Interticket oraz bilety print@home (bilet w formie pliku PDF do samodzielnego wydruku) nie mogą być w żaden sposób zmieniane (kopiowanie, przerabianie czy przesyłanie). Systemy kontroli dostępu w miejscu imprezy akceptują wyłącznie pierwszy bilet z określonym kodem kreskowym. Wszystkie kolejne bilety zawierające wczytane już kody kreskowe zostaną odrzucone podczas kontroli. Wraz z autoryzacją wstępu jej użytkownik akceptuje ustalone przez organizatora ogólne warunki i zasady obowiązujące w miejscu odbycia się imprezy. Interticket nie ponosi odpowiedzialności za postanowienia regulaminów imprez.


5.  ZWROTY
5.1  Zwroty biletów będą przyjmowane wyłącznie w przypadku odwołania, zmiany daty i miejsca imprezy oraz w przypadku, kiedy impreza znacznie odbiega od jej pierwotnej formy. W przypadku imprez sportowych możliwe są nieznaczne przesunięcia daty/godziny rozpoczęcia się imprezy.
5.2  Minimalne lub usprawiedliwione zmiany w porządku programu są zarezerwowanym prawem organizatora. W przypadku odwołania, przesunięcia lub zmian w porządku programu, poniesione wydatki (np. przejazd, hotel, opłaty powstałe przy zakupie biletu lub jego doręczeniu) nie będą refundowane przez Interticket.
5.3  W wypadkach, o których mowa w ust. 5.1 bilety mogą zostać zwrócone, o ile zwrot zostanie dokonany w terminie do 14 dni do pierwotnie zaplanowanego terminu imprezy. W pozostałych wypadkach bilety mogą zostać zwrócone, o ile zwrot zostanie dokonany w terminie do 21 dni do zaplanowanego terminu imprezy.
5.4  W przypadku dokonania zwrotu biletu Interticket nie zwraca kosztów zrealizowanej wysyłki oraz kosztów związanych z realizacją i obsługą transakcji, w tym wydania biletów.
5.5  Interticket Polska Sp. z o. o. informuje, że zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku), kupującemu bilety nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
5.6  Zwrot biletów lub ich wymiana, w przypadkach innych niż opisane w ust. 5.1 jest możliwy, jeżeli stanowi tak regulamin Organizatora danego wydarzenia lub jeśli Organizator wyrazi na to zgodę.


6. PROCEDURA DOKONYWANIA ZWROTÓW
6.1  W celu dokonania zwrotu Nabywca winien dostarczyć Interticket oryginalne bilety wstępu wraz z paragonem fiskalnym oraz oświadczeniem powodu dokonania zwrotu.
W przypadku wyboru biletu elektronicznego, prosimy o przesłanie za pomocą opcji „przekaż dalej” potwierdzenia dokonania zakupu (wiadomość z biletami otrzymana po opłaceniu zamówienia) wraz z informacją o powodzie wnioskowania o zwrot. Zgłoszenie kierowane jest do Organizatora w celu uzyskania decyzji w sprawie zwrotu, natomiast po otrzymaniu odpowiedzi, podejmowane są kroki związane z operacją zwrotu biletów oraz środków za nie wpłaconych lub Klient jest informowany o odmowie ze strony Organizatora.
6.2  Interticket przyjmuje zwroty biletów zakupionych na stronie www.interticket.pl oraz na portalach internetowych posiadających sklep internetowy Interticket. Bilety nabyte w punktach sprzedaży działających w sieci Interticket mogą zostać zwrócone jedynie w punkcie, w którym zostały nabyte. W przypadku płatności kartą zwrot zostanie wykonany na kartę.


7.  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INFORMACJE DOTYCZĄCE IMPREZ
7.1  Interticket nie gwarantuje, że informacje dotyczące imprez publikowane przez organizatorów na stronach sklepu internetowego lub stronach internetowych są kompletne, poprawne i aktualne. Interticket nie gwarantuje także, że strony internetowe oraz sklepy internetowe wolne są od błędów, niezawodne lub, że użytkowanie ich lub ich części, zawartości, skrótów wywoła określony skutek.
7.2  W przypadku otrzymania od organizatora informacji dotyczących ewentualnych zmian danej imprezy, Interticket informuje o nich swoich klientów, nie jest jednak do tego w żaden sposób zobowiązana i nie ponosi odpowiedzialności za ich kompletność, poprawność i aktualność. Nabywca biletów celem uzyskania pełnych informacji o imprezie winien zwrócić się bezpośrednio do organizatora.
7.3  Odpowiedzialność za informacje umieszczone na bilecie ponosi tylko i wyłącznie organizator danej imprezy. Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności otrzymanych biletów z faktycznym zamówieniem.


8.  DANE OSOBOWE
8.1  Akceptując „warunki zakupu” Nabywca wyraża samym zgodę na przetwarzanie przez Interticket danych osobowych podanych w formularzu zamówienia.
8.2  Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ze zm., Interticket zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, które zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji zamówień w naszym serwisie.
8.3  Interticket zapewnia, iż dane osobowe Nabywców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Interticket.
8.4  Nabywca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
8.5  Interticket nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Nabywcach i zakupach dokonanych przez Nabywców.

 

 

Zapisz się na newsletter

Otrzymuj powiadomienia o najnowszych wydarzeniach!.